• Chưa có ai đứng top

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #423

Violet Tiệc Bãi Biển, Hayate, Tulen Tân Thần Thiên Hà, Lilianna Nguyệt Mị Ly

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#423
Liên Quân
GIÁ NICK: 600,000 VNĐ


Rank Bạch Kim II

Số Tướng 50

Trang Phục 52

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #423