• Chưa có ai đứng top

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #692

Dư 1 Đá Quý, Violet Tiệc Bãi Biển

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#692
Liên Quân
GIÁ NICK: 600,000 VNĐ


Rank Kim Cương III

Số Tướng 50

Trang Phục 46

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #692