• Chưa có ai đứng top

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #820

Hayate, Rourke Biệt Đội Siêu Hùng, Murad Đồ Long Đao...

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#820
Liên Quân
GIÁ NICK: 350,000 VNĐ


Rank Kim Cương V

Số Tướng 45

Trang Phục 32

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #820