• 1 Tooru Nguyễn
 • 2 Nguyễn

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 10,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay.


 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Nguyễn Thanh Tuấn Trúng Nick Từ 20 Tướng 1 phút trước
  Vykhang Nguyen Trúng Nick Từ 30 Tướng 3 phút trước
  Nam Lê Thanh Trúng Nick Từ 40 Tướng 5 phút trước
  Duy Nguyen Trúng Nick Từ 30 Tướng 7 phút trước
  Nguyễn Hoàng Minh Trúng Nick Từ 30 Tướng 9 phút trước
  Vũ Đức Trung Trúng Nick Từ 30 Tướng 11 phút trước
  Hanh Huu Trúng Nick Từ 20 Tướng 13 phút trước
  Nguyễn Hùng Trúng Nick Từ 30 Tướng 15 phút trước
  Nguyễn Hà Trúng Nick Từ 20 Tướng 17 phút trước
  Thành Nguyễn Trúng Nick Từ 30 Tướng 19 phút trước