• 1 Nguyen Thuy Tien
 • 2 Ki-76_89
 • 3 Phan Nhật Tân
 • 4 Hoang Cong Dinh
 • 5 Khang Đẹp Zai

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 10,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay.


 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Khang Lê Trúng Nick Từ 40 Tướng 1 phút trước
  Phạm Tuấn Khang Trúng Nick Từ 20 Tướng 3 phút trước
  Dung Tran Trúng Nick Từ 20 Tướng 5 phút trước
  Huỳnh Nhã Trúng Nick Từ 30 Tướng 7 phút trước
  Anh Thuu Trúng Nick Từ 30 Tướng 9 phút trước
  Quang Khả Trần Trúng Nick Từ 30 Tướng 11 phút trước
  Bin Ben Trúng Nick Từ 40 Tướng 13 phút trước
  Vũ Thị Minh Trúng Nick Từ 30 Tướng 15 phút trước
  Thành Lợi Trúng Nick Từ 40 Tướng 17 phút trước
  Nguyễn Trí Trúng Nick Từ 20 Tướng 19 phút trước