• 1 Bạch Long

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Nguyễn Kiên Cường Trúng được 80 quân huy 30 phút trước
  Nguyễn Trung Kiên Trúng được 80 quân huy 1 giờ trước
  Nguyễn Ngọc Minh Trúng được 80 quân huy 2 giờ trước
  Pang Ting Khuin Trúng được 80 quân huy 2 giờ trước
  Hồ Thị Kim Yến Trúng được 100 quân huy 3 giờ trước
  Vũ Tiến Hoàng Trúng được 80 quân huy 3 giờ trước
  Nguyễn Thị Kim Phượng Trúng được 80 quân huy 4 giờ trước
  Hoàng Văn Kiên Trúng được 100 quân huy 4 giờ trước
  Phạm Quốc Anh Trúng được 50 quân huy 5 giờ trước
  Huỳnh Lê Thị Khánh Ly Trúng được 80 quân huy 6 giờ trước