• 1 Nguyên Đình
 • 2
 • 3 Đình Quốc
 • 4 tudz66
 • 5 nguyen thai hoc

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Huy Huy Nguyễn Trúng được 20 quân huy 6 phút trước
  Nguyễn Tấn Phướng Trúng được 50 quân huy 30 phút trước
  Phạm Thanh Sơn Trúng được 80 quân huy 60 phút trước
  Trần Nguyên Vệ Trúng được 80 quân huy 1 giờ trước
  Lý Anh Khoa Trúng được 50 quân huy 2 giờ trước
  Cao Hữu Quốc Nguyên Trúng được 100 quân huy 2 giờ trước
  Quàng Nhật Nam Thái Trúng được 100 quân huy 3 giờ trước
  Ngô Nữ Thanh Thanh Trúng được 100 quân huy 3 giờ trước
  Phan Trần Bảo Tuấn Trúng được 50 quân huy 4 giờ trước
  Bùi Thị Ngọc Bích Trúng được 50 quân huy 4 giờ trước