• 1 Thái Nhân
 • 2 ken
 • 3 Trần Gia Cường
 • 4 Nguyễn Văn Hoàng
 • 5 Kỳ Hoàng

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Nguyễn Thị Liễu Trúng được 80 quân huy 24 phút trước
  Lê Thị Quỳnh Như Trúng được 80 quân huy 54 phút trước
  Hoàng Trang Trúng được 100 quân huy 1 giờ trước
  Hoàng Hữu Đạt Trúng được 80 quân huy 2 giờ trước
  Lê Thị Hà Trang Trúng được 100 quân huy 2 giờ trước
  Hoàng Văn Kiên Trúng được 80 quân huy 3 giờ trước
  Y Chương Êban Trúng được 80 quân huy 3 giờ trước
  Nguyễn Đức Tân Trúng được 80 quân huy 4 giờ trước
  Vy Văn Quỳnh Trúng được 100 quân huy 4 giờ trước
  Lê Công Thế Long Trúng được 100 quân huy 5 giờ trước