• 1 Quang Nghia
 • 2 Nguyễn Sang
 • 3 Nvm

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Nguyễn Thái Hòa Trúng 300 Quân Huy 2 phút trước
  Nhật Nam Nguyễn Trúng 100 Quân Huy 4 phút trước
  Khổng Thị Thanh Thảo Trúng 300 Quân Huy 6 phút trước
  Trần Cầm Trúng 300 Quân Huy 8 phút trước
  My Huyen Trúng 100 Quân Huy 10 phút trước
  Khôi Nguyễn Trúng 300 Quân Huy 12 phút trước
  Kiet Nguyen Trúng 500 Quân Huy 14 phút trước
  Phap Nguyen Trúng 300 Quân Huy 16 phút trước
  Gia Hiền Trúng 300 Quân Huy 18 phút trước
  Loc Lee Trúng 100 Quân Huy 20 phút trước