• 1 Tooru Nguyễn
 • 2 Nguyễn

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Nguyễn Văn Thanh Duy Trúng 300 Quân Huy 32 giây trước
  Minh Truyền Trúng 100 Quân Huy 3 phút trước
  Chi Trúng 500 Quân Huy 5 phút trước
  Nga Ngô Trúng 300 Quân Huy 7 phút trước
  Người Vô Hình Trúng 300 Quân Huy 9 phút trước
  Minh Pham Trúng 500 Quân Huy 11 phút trước
  Người Cô Hồn Trúng 100 Quân Huy 12 phút trước
  Nguyễn Thị Hoa Trúng 500 Quân Huy 15 phút trước
  Gia.Huy Gia.Bảo Trúng 80 Quân Huy 17 phút trước
  Huy Rikento Trúng 100 Quân Huy 19 phút trước