• 1 Thái Nhân
 • 2 ken
 • 3 Trần Gia Cường
 • 4 Nguyễn Văn Hoàng
 • 5 Kỳ Hoàng

Vòng Quay Kim Cương 20,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Tuan Phat Nguyen Trúng được 10 kim cương 4 giờ trước
  Ak Họ Trúng được 10 kim cương 2 ngày trước
  Ak Họ Trúng được 45 kim cương 2 ngày trước
  Huy Tai Huy Trúng được 10 kim cương 3 ngày trước
  Huy Tai Huy Trúng được 10 kim cương 3 ngày trước
  Hoà Đại Nhân Trúng được 45 kim cương 2 tuần trước
  Trung Nguyên Trúng được 10 kim cương 3 tuần trước
  Trung Nguyên Trúng được 10 kim cương 3 tuần trước
  Trung Nguyên Trúng được 10 kim cương 3 tuần trước
  Trung Nguyên Trúng được 45 kim cương 3 tuần trước