• 1 Nguyễn Phat
 • 2 Nguyễn Kỳ
 • 3 Hoàng Vũ
 • 4 Kiều Phúc Hiếu
 • 5 Nguyễn Hoa

Vòng Quay Kim Cương 20,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Đặng Lê Hoàng Lâm Trúng được 45 kim cương 4 ngày trước
  Đặng Lê Hoàng Lâm Trúng được 10 kim cương 4 ngày trước
  Đặng Lê Hoàng Lâm Trúng được 45 kim cương 4 ngày trước
  Lìn Sữa HM Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước
  Lìn Sữa HM Trúng được 45 kim cương 1 tuần trước
  Lìn Sữa HM Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước
  Lìn Sữa HM Trúng được 45 kim cương 1 tuần trước
  Lìn Sữa HM Trúng được 45 kim cương 1 tuần trước
  Nhân Nguyễn Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước
  Tonysam1008 Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước