• 1 Quang Nghia
 • 2 Nguyễn Sang
 • 3 Nvm

Vòng Quay Kim Cương 20,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Tâm Bi Trúng 135 Kim Cương 22 giây trước
  Nguyễn Minh Trúng 135 Kim Cương 2 phút trước
  Nguyen Ngoc Khanh My Trúng 230 Kim Cương 4 phút trước
  Chung Nguyen Trúng 90 Kim Cương 6 phút trước
  Tam Duong Trúng 135 Kim Cương 8 phút trước
  Lệ Loan Trúng 3,000 Kim Cương 10 phút trước
  Nguyễn Minh Quân Trúng 135 Kim Cương 12 phút trước
  Huy Nguyễn Trúng 135 Kim Cương 14 phút trước
  Phạm Hoàng Trúng 135 Kim Cương 16 phút trước
  Ky Phan Trúng 135 Kim Cương 18 phút trước