• 1 nhkt_151
 • 2 Léonlam
 • 3 Quangdeptrai1662011
 • 4 Khanh Khanh
 • 5 phong4567

Vòng Quay Kim Cương 20,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Ton Phan Trúng 135 Kim Cương 18 giây trước
  Phan Trung Vĩnh Trúng 135 Kim Cương 2 phút trước
  Xuân Sơn Trúng 135 Kim Cương 4 phút trước
  Thinh Dang Trúng 90 Kim Cương 6 phút trước
  Nguyễn Thanh TàiCr Trúng 135 Kim Cương 8 phút trước
  Tiều Phu Trúng 230 Kim Cương 10 phút trước
  Tran Hieu Trúng 230 Kim Cương 12 phút trước
  Gia Khánh Trúng 135 Kim Cương 14 phút trước
  Quang Hải Trúng 90 Kim Cương 16 phút trước
  Hiếu Liêm Trúng 135 Kim Cương 18 phút trước