• 1 Nguyên Đình
 • 2
 • 3 Đình Quốc
 • 4 tudz66
 • 5 nguyen thai hoc

Vòng Quay Kim Cương 20,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  phan tấn bình Trúng được 45 kim cương 16 giờ trước
  Lê Thành Đạt Trúng được 10 kim cương 17 giờ trước
  Mạnh Lâm Trúng được 10 kim cương 19 giờ trước
  Mạnh Lâm Trúng được 10 kim cương 19 giờ trước
  Trọng CĐ Trúng được 10 kim cương 20 giờ trước
  NV Huy Trúng được 10 kim cương 20 giờ trước
  NV Huy Trúng được 10 kim cương 20 giờ trước
  NV Huy Trúng được 10 kim cương 20 giờ trước
  NV Huy Trúng được 45 kim cương 20 giờ trước
  NV Huy Trúng được 10 kim cương 20 giờ trước