• 1 Nguyen Thuy Tien
 • 2 Ki-76_89
 • 3 Phan Nhật Tân
 • 4 Hoang Cong Dinh
 • 5 Khang Đẹp Zai

Vòng Quay Mừng Năm Mới 2023 - 9,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Huy Đào Trúng 10,000 Scoin 1 phút trước
  Vũ Phê Cỏ Trúng 10,000 Scoin 3 phút trước
  Dũng Nguyễn Trúng 19,900 Scoin 5 phút trước
  Conan Nè Trúng 19,900 Scoin 7 phút trước
  Trần Thị Duyên Trúng 14,900 Scoin 9 phút trước
  Mai Thị Su Su Trúng 14,900 Scoin 11 phút trước
  Hoàng Hồng Trúng 10,000 Scoin 13 phút trước
  Cuong Mai Trúng 10,000 Scoin 15 phút trước
  Hạng Thanh Dũng Trúng 1,900,000 Scoin 17 phút trước
  Tâm Phúc Trúng 19,900 Scoin 19 phút trước