• Chưa có ai đứng top

Vòng Quay Mừng Năm Mới 2023 - 9,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Luan Doan Trúng 3,000,000 Scoin 38 giây trước
  Đào Gia Thọ Trúng 2,323 Scoin 3 phút trước
  Giang Do Trúng 1,900,000 Scoin 5 phút trước
  Mai Thảo Trúng 10,000 Scoin 7 phút trước
  Nguyễn Hữu Tài Trúng 100,000 Scoin 9 phút trước
  Hanh Luu Trúng 14,900 Scoin 11 phút trước
  Nguyễn Khang Trúng 3,000,000 Scoin 13 phút trước
  Bé Kudo Tran Trúng 14,900 Scoin 15 phút trước
  Huỳnh Trúc Linh Trúng 10,000 Scoin 17 phút trước
  Binh Lieu Nhôm Kinh Trúng 1,900,000 Scoin 19 phút trước