• Chưa có ai đứng top

Vòng Quay Táo Quân 2023 - 19,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Quyen Nguyen Trúng 10,000 Scoin 47 giây trước
  Phan Trung Vĩnh Trúng 10,000 Scoin 3 phút trước
  Mint Thư Trúng 6,666 Scoin 5 phút trước
  Ko Cần Tên Trúng 100,000 Scoin 7 phút trước
  Phạm Khoa Trúng 9,999 Scoin 9 phút trước
  Nguyễn Hữu Bằng Trúng 2,323 Scoin 11 phút trước
  Gấm Hồng Trúng 1,900,000 Scoin 13 phút trước
  Nguyễn Vĩnh San Trúng 595,959 Scoin 15 phút trước
  Thanos Kiên Trúng 14,900 Scoin 17 phút trước
  Hongphong Dangquang Trúng 6,666 Scoin 19 phút trước