• 1 Quang Nghia
 • 2 Nguyễn Sang
 • 3 Nvm

Vòng Quay Táo Quân 2023 - 19,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Lương Minh Phát Trúng 18,999 Scoin 1 phút trước
  Lì Moons Trúng 18,999 Scoin 3 phút trước
  Linh Lê Minh Trúng 18,999 Scoin 5 phút trước
  Trần Ngọc Hà Trúng 595,959 Scoin 7 phút trước
  Nguyễn Phi Trúng 595,959 Scoin 9 phút trước
  Dung Tran Van Trúng 15,999 Scoin 11 phút trước
  Nguyễn Ngoc Anh Trúng 595,959 Scoin 13 phút trước
  Luân Hữu Trúng 18,999 Scoin 15 phút trước
  Kelvin Nam Trúng 1,999,999 Scoin 17 phút trước
  Nam Per Trúng 595,959 Scoin 19 phút trước