• 1 Quang Nghia
 • 2 Nguyễn Sang
 • 3 Nvm

Hái Lộc Đầu Năm - 49,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Hồ Gia Vỹ Trúng 29,999 Scoin 2 phút trước
  Phát Mai Trúng 19,999 Scoin 4 phút trước
  The Anh Bùi Trúng 29,999 Scoin 6 phút trước
  Johnson Thanh Trúng 29,999 Scoin 8 phút trước
  Truong Văn Long Trúng 19,999 Scoin 10 phút trước
  Quân Như Trúng 999,999 Scoin 12 phút trước
  Thiên Phong Lê Đoàn Trúng 999,999 Scoin 14 phút trước
  Quỷ Nhỏ Trúng 19,999 Scoin 16 phút trước
  Sói Nams Trúng 15,999 Scoin 18 phút trước
  Hương Giang Trúng 19,999 Scoin 20 phút trước