• Chưa có ai đứng top

Hái Lộc Đầu Năm - 49,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Trường Lê Trúng 28,900 Scoin 39 giây trước
  Gia Hi Trúng 2,999,999 Scoin 3 phút trước
  Truong B Giang Trúng 15,999 Scoin 5 phút trước
  Hồ Hội Trúng 10,000 Scoin 7 phút trước
  Nguyễn Tâm Trúng 99,999 Scoin 9 phút trước
  Hau Nguyen Trúng 595,959 Scoin 11 phút trước
  Tuấn Khờ Trúng 111,111 Scoin 13 phút trước
  Nguyễn Hùng Trúng 2,323 Scoin 15 phút trước
  Nguyễn Phong Trúng 3,939 Scoin 17 phút trước
  Khải Nguyễn Trúng 99,999 Scoin 19 phút trước