• 1 nhkt_151
 • 2 Léonlam
 • 3 Quangdeptrai1662011
 • 4 Khanh Khanh
 • 5 phong4567

VÒNG QUAY TẾT 2024 - 49,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Hiếu Nèk Trúng 19,999 Scoin 2 phút trước
  Nam Vo Trúng 1,999,999 Scoin 4 phút trước
  Siêu Ăn Hại Trúng 1,999,999 Scoin 6 phút trước
  Bao Gia Trúng 19,999 Scoin 8 phút trước
  Phạm Khoa Trúng 29,999 Scoin 10 phút trước
  Khoi Pham Trúng 29,999 Scoin 12 phút trước
  Toi Huynh Trúng 29,999 Scoin 14 phút trước
  Huy Thượng Trúng 15,999 Scoin 16 phút trước
  NamNguyen Hoang Trúng 19,999 Scoin 18 phút trước
  タ ヴアン クオン Trúng 999,999 Scoin 20 phút trước